3 keizerlijke bieren van hoge gisting

Ommegang Keizer Karel
Keizer Karel Robijn Rood
Keizer Karel Goud Blond

de kroonorde van keizer karel

De Keizer Karel-bieren vielen al meerdere malen in de prijzen

Tips

Bewaren

Bewaar jouw flesjes op keldertemperatuur, rechtopstaand in een droge en donkere ruimte.

Inschenken

Keizer Karel wordt het best geserveerd op 7°C.

Keizer Karel komt het best tot uiting wanneer het wordt geschonken in zijn speciaal ontworpen kelkglas. Dit glas dient zuiver te zijn en goed afgedroogd.

Serveren

Hou het schuin onder het flesje en schenk het bier in een rustig, gelijkmatig tempo in.

Om een mooie schuimkraag te verkrijgen dien je het glas langzaam recht te brengen.

Het rijk van
Keizer Karel

Geschiedenis

Legendes

 • 1500 – 1515: Geboorte en bestuur der Nederlanden

  Karel van Luxemburg wordt geboren in Gent op 24 februari 1500, maar hij verhuist al snel naar Mechelen. Daar wordt hij opgevoed door zijn tante, Margareta van Oostenrijk, tot hij op 15-jarige leeftijd meerderjarig wordt verklaard en hem het bestuur over de Nederlanden wordt toevertrouwd.

 • 1515 – 1519: Uitbouw rijk

  In 1517 volgt Karel zijn grootvader langs moederskant op als heerser over de Spaanse gebieden, en wordt hij gekroond tot koning Carlos Primero. In 1519 sterft ook zijn andere grootvader, Maximiliaan van Oostenrijk, waarop Karel V wordt verkozen tot Keizer van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie.

  In amper 4 jaar tijd krijgt Keizer Karel zo het gezag over bijna het volledige West-Europese continent: de Nederlanden, Spanje, Italië en de Duitse en Oostenrijkse gebieden.

 • 1521 – 1530: Opstanden

  Zo een groot rijk besturen is natuurlijk niet eenvoudig en snel breken de eerste opstanden uit. De nog jonge Keizer Karel weet door zijn krachtige optreden telkens weer de macht te herstellen. Hij slaagt er zelfs in om vrede te sluiten met aartsrivaal Frans I, toenmalige koning van Frankrijk. Op zijn 30ste verjaardag wordt Keizer Karel door de kerk officieel gekroond tot Keizer van het Roomse Rijk.

 • 1540: Opstand in Gent

  Oorlogen zijn natuurlijk duur, daarom dat Keizer Karel zich genoodzaakt ziet nieuwe belastingen in te voeren. De inwoners van Gent komen hiertegen in opstand. Om hen tot de orde te roepen laat Keizer Karel een aantal hoogwaardigheidsbekleders blootsvoets en in zwarte klederdracht door de stad trekken, gevolgd door burgers met een strop om de hals, om duidelijk te maken dat ze de galg hadden verdiend. 17 burgers worden ook effectief onthoofd. (Vandaar de bijnaam “Stroppendragers” die nog steeds aan de Gentenaars wordt gegeven.)

 • 1531 – 1558: De zon die toch ondergaat...

  Ondanks de vele tegenstanden blijft Keizer Karel zijn rijk verder uitbouwen en verovert hij ook Amerika, Mexico en het rijk van de Inca’s. Zijn rijk raakt zo uitgebreid dat de zon er nooit onderging. Na zijn troonsafstand in 1555 neemt zijn zoon, Filips II, de fakkel over.

  Op 21 september 1558 overlijdt Keizer Karel in Spanje als één van de grootste keizers ooit.

Downloads

Bureaubladafbeeldingen

Schermresolutie

Packshots & logo's

Shop

Drinking lock

Bescherm je Keizer Karel-bier tegen de – 35 jarigen met een uniek drinking lock!

De code kan je zelf instellen.

€ 9

Naar de shop